Privacy

Privacy statement

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het Kennemer Quilthuis alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet het Kennemer Quilthuis aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het Kennemer Quilthuis om met uw persoonsgegevens?

Op pagina’s in deze website waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Het Kennemer Quilthuis gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere gegevens toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat het Kennemer Quilthuis uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld reclame berichten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van bedrijven en overheden. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.